БИБЛИОТЕКА авторских публикаций Романа КОЛЯДЮКА. КАТАЛОГ

Смотреть НОВЫЕ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Патент на промисловий зразок. чоботи для шахтарів. Соколовська І.В., Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Первая Н.В., Коновал В.П. - №2003081418; заяв.05.08.2003; опубл. 17.05.2004; Бюл. №5.

Проектування ергономічного спецвзуття. Повідомлення 1 / алгоритм-гіпотеза універсальної методики проектування та розробки нового взуття спеціального призначення. Колядюк Р.І. та ін. Збірник наукових праць Київського Національного Університету Технології та дизайну, жовтень, 2002

Універсальна методика проектування ергономічного спецвзуття. Повідомлення 1. Техніка виявлення експлуатаційних вимог та вимог маркетингу до спецвзуття (на прикладі розробки взуття для шахтарів, що працюють у глибоких очисних вибоях). Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Коновал В.П. /Легка промисловість. – 2002. - №3. – С.42-43.

Універсальна методика проектування ергономічного спецвзуття. Повідомлення 2 / Р.З. Черепахіна, Р.І. Колядюк, В.П. Коновал // Легка промисловість. - 2002. - № 4. - С. 61, 62

Проектування ергономічного спецвзуття. Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Коновал В.П. / Вісник КНУТД. – 2002. - № 1. - С.19- 22.

Універсальна методика проектування ергономічного спецвзуття. Повідомлення 2. Теоретичні основи розрахунку інтегральних показників комфортності взуття. Черепахіна Р.З., Колядюк Р.І., Коновал В.П. /Легка промисловість. – 2002. - №4. – С. 61- 62.

Стандартизація параметрів нижніх кінцівок споживачів взуття. Р. І. Колядюк. Журнал Легка промисловість - ISSN 0135-230X. - 1994р. № 3 - С.45

Исследование потребительских свойств обуви для мини-футбола и разработка варианта конструкции. Колядюк Р.І та ін. Тези доповідей наукової конференції молодих вчених та студентів. Міністерство освіти України, Державна академія легкої промисловості, Академія інженерних наук України. Держлегтекс України. Київ: ДАЛПУ-1994, с.34-35

Разработка методов определения размерно-полнотного ассортимента и проектирование конструктивных основ женской обуви с голенищами для массового производства: Дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: Спец.05.19.06 - технология обувных и кожевенно-галантерейных изделий. Науч. рук. канд. техн. наук, доц. В.П. Коновал / Р.И. Колядюк. - К. : КТИЛП, 1990. - 325 л. 678.027

Разработка методов определения размерно-полнотного ассортимента и проектирование конструктивных основ женской обуви с голенищами для массового производства : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: Спец. 05.19.06-технология обувных, кожевенно-галантерейных изделий / Р. И. Колядюк ; КТИЛП. - К. : КТИЛП, 1990. - 26 с. - рус. - УДК 685.34.02(043.3)

 

 

 

 

 

Смотреть НОВЫЕ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Написать запрос